Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: TDK Corporation
Trình bày 161-180 trong số 1,242 mục.
Tụ Gốm 0.47uF 25V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278383
Mã NSX: CGB3B3X5R1E474K055AB

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.47uF 25V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278384
Mã NSX: CGB3B3JB1E474K055AB

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 10000pF 100V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278386
Mã NSX: CGA3E2X7R2A103K080AE

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1pF 100V ±0.25pF 0603
Mã Tranzi: TZ-00278390
Mã NSX: CGA3E2NP02A010C080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 7pF 100V ±0.5pF 0603
Mã Tranzi: TZ-00278391
Mã NSX: CGA3E2NP02A070D080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1200pF 250V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278392
Mã NSX: C1608CH2E122J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1800pF 250V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278393
Mã NSX: C1608CH2E182J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 5pF 100V ±0.25pF 0603
Mã Tranzi: TZ-00278395
Mã NSX: C1608NP02A050C080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1pF 100V ±0.25pF 0603
Mã Tranzi: TZ-00278396
Mã NSX: C1608NP02A010C080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 9pF 100V ±0.5pF 0603
Mã Tranzi: TZ-00278397
Mã NSX: C1608NP02A090D080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.15uF 35V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278398
Mã NSX: CGA3E3X5R1V154M080AB

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.15uF 50V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278406
Mã NSX: CGA3E3X7R1H154M080AB

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1800pF 250V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278407
Mã NSX: CGA3E3C0G2E182J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1000pF 100V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278409
Mã NSX: CGJ3E2X7R2A102K080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 2.2uF 4V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278414
Mã NSX: CGB3B3X6S0G225K055AB

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 2700pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278415
Mã NSX: CGA3E2NP01H272J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 2.2uF 6.3V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278419
Mã NSX: CGB3B3X6S0J225K055AB

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 5600pF 100V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278420
Mã NSX: C1608C0G2A562J080AC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1000pF 100V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278421
Mã NSX: CGA3E2X8R2A102K080AE

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 3300pF 100V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278425
Mã NSX: CGA3E2C0G2A332J080AA

Số lượng / Giá