Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Texas Instruments
Trình bày 1-15 trong số 15 mục.
TM4C1294NCPDTI3R
Mã Tranzi: TZ-00916105
Mã NSX: TM4C1294NCPDTI3R

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

MSP430G2230IDR
Mã Tranzi: TZ-00916145
Mã NSX: MSP430G2230IDR

Số lượng / Giá
50 + 53
100 + 51
1,000 + 48
10,000 + 46
10,000 + 46
50 + 53
100 + 51
1,000 + 48
10,000 + 46
10,000 + 46

MSP430FR2111IPW16R
Mã Tranzi: TZ-00916148
Mã NSX: MSP430FR2111IPW16R

Số lượng / Giá
50 + 67
100 + 65
1,000 + 62
10,000 + 60
10,000 + 60
50 + 67
100 + 65
1,000 + 62
10,000 + 60
10,000 + 60

MSP430F2011IPWR
Mã Tranzi: TZ-00916157
Mã NSX: MSP430F2011IPWR

Số lượng / Giá
50 + 464
100 + 448
1,000 + 426
10,000 + 409
10,000 + 409
50 + 464
100 + 448
1,000 + 426
10,000 + 409
10,000 + 409

MSP430G2231IPW14R
Mã Tranzi: TZ-00916158
Mã NSX: MSP430G2231IPW14R

Số lượng / Giá
50 + 464
100 + 448
1,000 + 426
10,000 + 409
10,000 + 409
50 + 464
100 + 448
1,000 + 426
10,000 + 409
10,000 + 409

MSP430FR2311IPW16R
Mã Tranzi: TZ-00916160
Mã NSX: MSP430FR2311IPW16R

Số lượng / Giá
50 + 464
100 + 448
1,000 + 426
10,000 + 409
10,000 + 409
50 + 464
100 + 448
1,000 + 426
10,000 + 409
10,000 + 409

MSP430G2231IRSA16R
Mã Tranzi: TZ-00916164
Mã NSX: MSP430G2231IRSA16R

Số lượng / Giá
50 + 464
100 + 448
1,000 + 426
10,000 + 409
10,000 + 409
50 + 464
100 + 448
1,000 + 426
10,000 + 409
10,000 + 409

MSP430G2332IPW20R
Mã Tranzi: TZ-00916166
Mã NSX: MSP430G2332IPW20R

Số lượng / Giá
50 + 464
100 + 448
1,000 + 426
10,000 + 409
10,000 + 409
50 + 464
100 + 448
1,000 + 426
10,000 + 409
10,000 + 409

MSP430G2333IPW20R
Mã Tranzi: TZ-00916167
Mã NSX: MSP430G2333IPW20R

Số lượng / Giá
50 + 498
100 + 481
1,000 + 457
10,000 + 439
10,000 + 439
50 + 498
100 + 481
1,000 + 457
10,000 + 439
10,000 + 439

MSP430G2452IPW20R
Mã Tranzi: TZ-00916169
Mã NSX: MSP430G2452IPW20R

Số lượng / Giá
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648

MSP430G2433IRHB32R
Mã Tranzi: TZ-00916179
Mã NSX: MSP430G2433IRHB32R

Số lượng / Giá
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648

MSP430F2012IPWR
Mã Tranzi: TZ-00916184
Mã NSX: MSP430F2012IPWR

Số lượng / Giá
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905

MSP430G2553IPW20R
Mã Tranzi: TZ-00916189
Mã NSX: MSP430G2553IPW20R

Số lượng / Giá
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905

MSP430F2121IRGER
Mã Tranzi: TZ-00916190
Mã NSX: MSP430F2121IRGER

Số lượng / Giá
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905

MSP430F2012TPWR
Mã Tranzi: TZ-00916191
Mã NSX: MSP430F2012TPWR

Số lượng / Giá
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905