Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Texas Instruments
Trình bày 1-20 trong số 5,443 mục.
TZ-00844055
Mã Tranzi: TZ-00844055
Mã NSX: CD4046BPWR

Số lượng / Giá

TZ-00851011
Mã Tranzi: TZ-00851011
Mã NSX: NE555DR

Số lượng / Giá

TZ-00891244
Mã Tranzi: TZ-00891244
Mã NSX: DAC34H84IZAY

Số lượng / Giá

TZ-00976156
Mã Tranzi: TZ-00976156
Mã NSX: PCM3794RHBT

Số lượng / Giá

TZ-00990279
Mã Tranzi: TZ-00990279
Mã NSX: TIR1000PSR

Số lượng / Giá

TZ-04440660
Mã Tranzi: TZ-04440660
Mã NSX: ISO3082DW

Số lượng / Giá

DIR9001PWR
Mã Tranzi: TZ-00836712
Mã NSX: DIR9001PWR

Số lượng / Giá

INA1650QPWRQ1
Mã Tranzi: TZ-00836713
Mã NSX: INA1650QPWRQ1

Số lượng / Giá

DRV135UA/2K5
Mã Tranzi: TZ-00836714
Mã NSX: DRV135UA/2K5

Số lượng / Giá

TPA5050RSAR
Mã Tranzi: TZ-00836717
Mã NSX: TPA5050RSAR

Số lượng / Giá

SRC4190IDBR
Mã Tranzi: TZ-00836718
Mã NSX: SRC4190IDBR

Số lượng / Giá

SRC4382IPFBR
Mã Tranzi: TZ-00836722
Mã NSX: SRC4382IPFBR

Số lượng / Giá

SRC4392IPFBR
Mã Tranzi: TZ-00836723
Mã NSX: SRC4392IPFBR

Số lượng / Giá

DRV632PWR
Mã Tranzi: TZ-00836724
Mã NSX: DRV632PWR

Số lượng / Giá

TAS5086DBTR
Mã Tranzi: TZ-00836727
Mã NSX: TAS5086DBTR

Số lượng / Giá

PGA2311U/1K
Mã Tranzi: TZ-00836728
Mã NSX: PGA2311U/1K

Số lượng / Giá

DIX9211PTR
Mã Tranzi: TZ-00836734
Mã NSX: DIX9211PTR

Số lượng / Giá

TS3A226AEYFFR
Mã Tranzi: TZ-00836745
Mã NSX: TS3A226AEYFFR

Số lượng / Giá

TS3A227ERVAR
Mã Tranzi: TZ-00836748
Mã NSX: TS3A227ERVAR

Số lượng / Giá

TS3A227EYFFR
Mã Tranzi: TZ-00836749
Mã NSX: TS3A227EYFFR

Số lượng / Giá