Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: United Chemi-Con
Trình bày 1-20 trong số 10,742 mục.
Tụ hóa phân cực 100µF 6.3V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157778
Mã NSX: EMVA6R3ADA101ME55G

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 47µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157835
Mã NSX: EMVY350ADA470MF55G

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 47µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157847
Mã NSX: EMVY500ADA470MF80G

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 25V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157854
Mã NSX: EMVY250ADA101MF80G

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 25V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157855
Mã NSX: EMVA250ADA101MF80G

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 47µF 25V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157878
Mã NSX: EMZJ250ADA470MF61G

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 22µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157879
Mã NSX: EMZA500ADA220MF61G

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 47µF 100V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157888
Mã NSX: EKY-101ETD470MJC5S

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 47µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157889
Mã NSX: EMZA350ADA470MF61G

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 47µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157890
Mã NSX: EMZA500ADA470MF80G

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 25V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157899
Mã NSX: EMZA250ADA101MF80G

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157957
Mã NSX: EMVY500ADA101MHA0G

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 10µF 100V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157969
Mã NSX: EMVH101ADA100MHA0G

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 220µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158022
Mã NSX: EMVE350ADA221MJA0G

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 470µF 25V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158059
Mã NSX: EMZA250ADA471MJA0G

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 330µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158062
Mã NSX: EMZA350ADA331MJA0G

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 63V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158098
Mã NSX: EMVY630ARA101MKE0S

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 100V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158107
Mã NSX: EMVY101ARA101MKE0S

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 220µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158116
Mã NSX: EMVH500ARA221MKE0S

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 470µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158156
Mã NSX: EMVA500ARA471MKG5S

Số lượng / Giá