Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Vishay BC Components
Trình bày 1-20 trong số 8,582 mục.
Tụ hóa phân cực 4.7µF 63V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158049
Mã NSX: MAL202138478E3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 22µF 40V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158063
Mã NSX: MAL202137229E3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 25V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158069
Mã NSX: MAL202136101E3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 40V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158081
Mã NSX: MAL202137101E3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158104
Mã NSX: MAL215099101E3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 220µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158105
Mã NSX: MAL215099001E3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 63V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158108
Mã NSX: MAL202138101E3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 80V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158114
Mã NSX: MAL215099702E3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 10µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158132
Mã NSX: MAL213831109E3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 330µF 40V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158133
Mã NSX: MAL202137331E3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 220µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158157
Mã NSX: MAL214099111E3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 470µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158167
Mã NSX: MAL214699108E3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 1500µF 25V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158168
Mã NSX: MAL214699606E3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 1000µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158172
Mã NSX: MAL214699111E3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 820µF 63V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158173
Mã NSX: MAL214699813E3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 470µF 100V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158174
Mã NSX: MAL215099913E3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 680µF 80V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158175
Mã NSX: MAL215099708E3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 1000µF 63V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158176
Mã NSX: MAL214699814E3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 47µF 25V -10%, +50%
Mã Tranzi: TZ-00159289
Mã NSX: MAL203036479E3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 10µF 63V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00159298
Mã NSX: MAL202138109E3

Số lượng / Giá