Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Vishay Sprague
Trình bày 1-20 trong số 3,631 mục.
Tụ hóa phân cực 10µF 25V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00174852
Mã NSX: 516D106M025JL7BE3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 22µF 16V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00174853
Mã NSX: 516D226M016JL7BE3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 33µF 16V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00174854
Mã NSX: 516D336M016JL7BE3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 1µF 100V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00174894
Mã NSX: 516D105M100JL7BE3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 10µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00174895
Mã NSX: 516D106M035JL7BE3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 2.2µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00174896
Mã NSX: 516D225M050JL7BE3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 2.2µF 100V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00174897
Mã NSX: 516D225M100JL7BE3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 22µF 25V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00174898
Mã NSX: 516D226M025JL7BE3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 3.3µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00174899
Mã NSX: 516D335M050JL7BE3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 3.3µF 63V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00174900
Mã NSX: 516D335M063JL7BE3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 0.47µF 100V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00174901
Mã NSX: 516D474M100JL7BE3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 4.7µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00174902
Mã NSX: 516D475M050JL7BE3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 4.7µF 63V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00174903
Mã NSX: 516D475M063JL7BE3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 16V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00174916
Mã NSX: 516D107M016LM7BE3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 47µF 16V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00174917
Mã NSX: 516D476M016JL7BE3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 10µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00174941
Mã NSX: 516D106M050JL7BE3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 10µF 63V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00174942
Mã NSX: 516D106M063JL7BE3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 10µF 100V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00174943
Mã NSX: 516D106M100LL7BE3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 10V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00174944
Mã NSX: 516D107M010LL7BE3

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 6.3V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00174945
Mã NSX: 516D107M6R3JL7BE3

Số lượng / Giá