Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Vishay Vitramon
Trình bày 1-20 trong số 11,576 mục.
Tụ Gốm 10pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276793
Mã NSX: VJ0603A100JXACW1BC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 10000pF 50V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276856
Mã NSX: VJ0603Y103KXAAC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 470pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276857
Mã NSX: VJ0603A471JXAAC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 100pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276873
Mã NSX: VJ0603A101JXAAC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.1uF 50V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276907
Mã NSX: VJ0603Y104KXAAC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.1uF 25V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276916
Mã NSX: VJ0603Y104KXXAC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 2200pF 50V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277268
Mã NSX: VJ0603Y222KXACW1BC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1000pF 50V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277269
Mã NSX: VJ0603Y102KXACW1BC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 10000pF 50V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277270
Mã NSX: VJ0603Y103KXACW1BC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 4700pF 50V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277271
Mã NSX: VJ0603Y472KXACW1BC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 100pF 50V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277322
Mã NSX: VJ0603Y101KXACW1BC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 220pF 50V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277323
Mã NSX: VJ0603Y221KXACW1BC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 12pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277360
Mã NSX: VJ0603A120JXACW1BC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.022uF 50V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277373
Mã NSX: VJ0603Y223KXACW1BC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 10000pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277410
Mã NSX: VJ0603Y103JXACW1BC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.1uF 50V -20%, +80% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277575
Mã NSX: VJ0603V104ZXAPW1BC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.1uF 25V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277600
Mã NSX: VJ0603Y104KXXCW1BC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.1uF 16V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277601
Mã NSX: VJ0603Y104KXJCW1BC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.1uF 50V -20%, +80% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277626
Mã NSX: VJ0603V104ZXACW1BC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.1uF 10V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277649
Mã NSX: VJ0603Y104JXQCW1BC

Số lượng / Giá