Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Xilinx Inc.
Trình bày 1-3 trong số 3 mục.
TZ-00900129
Mã Tranzi: TZ-00900129
Mã NSX: XC9536XL-7CS48I

Số lượng / Giá

TZ-00965863
Mã Tranzi: TZ-00965863
Mã NSX: XC7Z015-1CL485I

Số lượng / Giá

TZ-04118523
Mã Tranzi: TZ-04118523
Mã NSX: DK-U1-KCU1500-A-G

Số lượng / Giá