Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 2,121-2,140 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 12.1 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003936
Mã NSX: AA0402FR-0712R1L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 12.4 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003937
Mã NSX: AA0402FR-0712R4L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 12.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003938
Mã NSX: AA0402FR-0712R7L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 12 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003939
Mã NSX: AA0402FR-0712RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 130 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003940
Mã NSX: AA0402FR-07130KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 130 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003941
Mã NSX: AA0402FR-07130RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 133 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003942
Mã NSX: AA0402FR-07133KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 133 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003943
Mã NSX: AA0402FR-07133RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 137 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003944
Mã NSX: AA0402FR-07137KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 137 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003945
Mã NSX: AA0402FR-07137RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 13.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003946
Mã NSX: AA0402FR-0713K3L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 13.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003947
Mã NSX: AA0402FR-0713K7L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 13 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003948
Mã NSX: AA0402FR-0713KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 13.3 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003949
Mã NSX: AA0402FR-0713R3L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 13.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003950
Mã NSX: AA0402FR-0713R7L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 13 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003951
Mã NSX: AA0402FR-0713RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 140 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003952
Mã NSX: AA0402FR-07140KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 140 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003953
Mã NSX: AA0402FR-07140RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 143 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003954
Mã NSX: AA0402FR-07143KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 143 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003955
Mã NSX: AA0402FR-07143RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124