Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 2,141-2,160 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 147 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003956
Mã NSX: AA0402FR-07147KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 147 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003957
Mã NSX: AA0402FR-07147RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 14.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003958
Mã NSX: AA0402FR-0714K3L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 14.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003959
Mã NSX: AA0402FR-0714K7L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 14 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003960
Mã NSX: AA0402FR-0714KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 14.3 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003961
Mã NSX: AA0402FR-0714R3L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 14.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003962
Mã NSX: AA0402FR-0714R7L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 14 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003963
Mã NSX: AA0402FR-0714RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 150 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003964
Mã NSX: AA0402FR-07150KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 150 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003965
Mã NSX: AA0402FR-07150RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 154 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003966
Mã NSX: AA0402FR-07154KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 154 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003967
Mã NSX: AA0402FR-07154RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 158 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003968
Mã NSX: AA0402FR-07158KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 158 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003969
Mã NSX: AA0402FR-07158RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 15.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003970
Mã NSX: AA0402FR-0715K4L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 15.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003971
Mã NSX: AA0402FR-0715K8L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 15 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003972
Mã NSX: AA0402FR-0715KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 15.4 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003973
Mã NSX: AA0402FR-0715R4L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 15.8 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003974
Mã NSX: AA0402FR-0715R8L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 15 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003975
Mã NSX: AA0402FR-0715RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124