Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 201-220 trong số 1,000 mục.
Điện trở dán 976 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000401
Mã NSX: RT0402BRD07976RL

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 11.5 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000403
Mã NSX: RT0402BRD0711K5L

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 12.1 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000405
Mã NSX: RT0402BRD0712K1L

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 12.7 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000407
Mã NSX: RT0402BRD0712K7L

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 12 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000409
Mã NSX: RT0402BRD0712KL

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 240 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000411
Mã NSX: RT0402BRD07240RL

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 25.5 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000413
Mã NSX: RT0402BRD0725K5L

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 38.3 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000415
Mã NSX: RT0402BRD0738K3L

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 3.01 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000417
Mã NSX: RT0402BRD073K01L

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 3.48 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000419
Mã NSX: RT0402BRD073K48L

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 44.2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000421
Mã NSX: RT0402BRD0744K2L

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 54.9 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000423
Mã NSX: RT0402BRD0754K9L

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 56.2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000425
Mã NSX: RT0402BRD0756K2L

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 680 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000427
Mã NSX: RT0402BRD07680RL

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 6.8 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000429
Mã NSX: RT0402BRD076K8L

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 750 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000431
Mã NSX: RT0402BRD07750RL

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 820 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000433
Mã NSX: RT0402BRD07820RL

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 91 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000435
Mã NSX: RT0402BRD0791KL

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 9.1 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000437
Mã NSX: RT0402BRD079K1L

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 100 mOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000439
Mã NSX: RL0402FR-070R1L

Số lượng / Giá
50 + 1,636
100 + 1,579
1,000 + 1,500
10,000 + 1,440
10,000 + 1,440
50 + 1,636
100 + 1,579
1,000 + 1,500
10,000 + 1,440
10,000 + 1,440