Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 2,181-2,200 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 17.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003996
Mã NSX: AA0402FR-0717K4L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 17.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003997
Mã NSX: AA0402FR-0717K8L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 17.4 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003998
Mã NSX: AA0402FR-0717R4L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 17.8 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003999
Mã NSX: AA0402FR-0717R8L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 180 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004000
Mã NSX: AA0402FR-07180KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 180 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004001
Mã NSX: AA0402FR-07180RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 182 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004002
Mã NSX: AA0402FR-07182KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 182 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004003
Mã NSX: AA0402FR-07182RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 187 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004004
Mã NSX: AA0402FR-07187KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 187 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004005
Mã NSX: AA0402FR-07187RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 18.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004006
Mã NSX: AA0402FR-0718K2L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 18.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004007
Mã NSX: AA0402FR-0718K7L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 18 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004008
Mã NSX: AA0402FR-0718KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 18.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004009
Mã NSX: AA0402FR-0718R2L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 18.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004010
Mã NSX: AA0402FR-0718R7L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 18 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004011
Mã NSX: AA0402FR-0718RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 191 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004012
Mã NSX: AA0402FR-07191KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 191 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004013
Mã NSX: AA0402FR-07191RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 196 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004014
Mã NSX: AA0402FR-07196KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 196 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004015
Mã NSX: AA0402FR-07196RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124