Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 2,281-2,300 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 24 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004096
Mã NSX: AA0402FR-0724KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 24.3 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004097
Mã NSX: AA0402FR-0724R3L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 24.9 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004098
Mã NSX: AA0402FR-0724R9L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 24 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004099
Mã NSX: AA0402FR-0724RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 255 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004100
Mã NSX: AA0402FR-07255KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 255 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004101
Mã NSX: AA0402FR-07255RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 25.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004102
Mã NSX: AA0402FR-0725K5L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 25.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004103
Mã NSX: AA0402FR-0725R5L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 261 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004104
Mã NSX: AA0402FR-07261KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 261 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004105
Mã NSX: AA0402FR-07261RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 267 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004106
Mã NSX: AA0402FR-07267KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 267 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004107
Mã NSX: AA0402FR-07267RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 26.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004108
Mã NSX: AA0402FR-0726K1L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 26.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004109
Mã NSX: AA0402FR-0726K7L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 26.1 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004110
Mã NSX: AA0402FR-0726R1L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 26.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004111
Mã NSX: AA0402FR-0726R7L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 270 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004112
Mã NSX: AA0402FR-07270KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 270 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004113
Mã NSX: AA0402FR-07270RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 274 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004114
Mã NSX: AA0402FR-07274RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 27.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004115
Mã NSX: AA0402FR-0727K4L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124