Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 2,301-2,320 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 27 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004116
Mã NSX: AA0402FR-0727KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 27.4 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004117
Mã NSX: AA0402FR-0727R4L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 27 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004118
Mã NSX: AA0402FR-0727RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 280 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004119
Mã NSX: AA0402FR-07280KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 280 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004120
Mã NSX: AA0402FR-07280RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 287 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004121
Mã NSX: AA0402FR-07287KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 287 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004122
Mã NSX: AA0402FR-07287RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 28.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004123
Mã NSX: AA0402FR-0728K7L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 28 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004124
Mã NSX: AA0402FR-0728KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 28.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004125
Mã NSX: AA0402FR-0728R7L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 28 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004126
Mã NSX: AA0402FR-0728RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 294 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004127
Mã NSX: AA0402FR-07294KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 294 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004128
Mã NSX: AA0402FR-07294RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 29.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004129
Mã NSX: AA0402FR-0729K4L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 29.4 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004130
Mã NSX: AA0402FR-0729R4L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 2.05 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004131
Mã NSX: AA0402FR-072K05L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 2.15 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004132
Mã NSX: AA0402FR-072K15L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 2.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004133
Mã NSX: AA0402FR-072K1L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 2.21 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004134
Mã NSX: AA0402FR-072K21L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 2.26 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004135
Mã NSX: AA0402FR-072K26L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124