Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 221-240 trong số 1,000 mục.
Điện trở dán 10 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000441
Mã NSX: RT0402BRD0710RL

Số lượng / Giá
50 + 1,641
100 + 1,584
1,000 + 1,505
10,000 + 1,445
10,000 + 1,445
50 + 1,641
100 + 1,584
1,000 + 1,505
10,000 + 1,445
10,000 + 1,445

Điện trở dán 10 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000443
Mã NSX: RT0402BRC0710KL

Số lượng / Giá
50 + 3,753
100 + 3,622
1,000 + 3,441
10,000 + 3,303
10,000 + 3,303
50 + 3,753
100 + 3,622
1,000 + 3,441
10,000 + 3,303
10,000 + 3,303

Điện trở dán 10 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000445
Mã NSX: RT0402BRB0710KL

Số lượng / Giá
50 + 4,965
100 + 4,791
1,000 + 4,551
10,000 + 4,369
10,000 + 4,369
50 + 4,965
100 + 4,791
1,000 + 4,551
10,000 + 4,369
10,000 + 4,369

Điện trở dán 3.24 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000447
Mã NSX: RT0402BRB073K24L

Số lượng / Giá
50 + 4,965
100 + 4,791
1,000 + 4,551
10,000 + 4,369
10,000 + 4,369
50 + 4,965
100 + 4,791
1,000 + 4,551
10,000 + 4,369
10,000 + 4,369

Điện trở dán 12 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000449
Mã NSX: RC0402JR-0712RL

Số lượng / Giá
50 + 32
100 + 31
1,000 + 29
10,000 + 28
10,000 + 28
50 + 32
100 + 31
1,000 + 29
10,000 + 28
10,000 + 28

Điện trở dán 36 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000451
Mã NSX: RC0402JR-0736KL

Số lượng / Giá
50 + 32
100 + 31
1,000 + 29
10,000 + 28
10,000 + 28
50 + 32
100 + 31
1,000 + 29
10,000 + 28
10,000 + 28

Điện trở dán 1.6 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000453
Mã NSX: RC0402JR-071M6L

Số lượng / Giá
50 + 32
100 + 31
1,000 + 29
10,000 + 28
10,000 + 28
50 + 32
100 + 31
1,000 + 29
10,000 + 28
10,000 + 28

Điện trở dán 8.2 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000455
Mã NSX: RC0402JR-078M2L

Số lượng / Giá
50 + 32
100 + 31
1,000 + 29
10,000 + 28
10,000 + 28
50 + 32
100 + 31
1,000 + 29
10,000 + 28
10,000 + 28

Điện trở dán 2.2 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000457
Mã NSX: RC0402JR-072K2L

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 22 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000459
Mã NSX: RC0402JR-0722RL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 1.5 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000461
Mã NSX: RC0402JR-071K5L

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 220 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000463
Mã NSX: RC0402JR-07220RL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 47 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000465
Mã NSX: RC0402JR-0747RL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 470 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000467
Mã NSX: RC0402JR-07470RL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 27 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000469
Mã NSX: RC0402JR-0727RL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 51 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000471
Mã NSX: RC0402JR-0751RL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 3.3 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000473
Mã NSX: RC0402JR-073K3L

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 150 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000475
Mã NSX: RC0402JR-07150RL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 22 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000477
Mã NSX: RC0402JR-0722KL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 33 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000479
Mã NSX: RC0402JR-0733KL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33