Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 2,401-2,420 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 3.09 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004216
Mã NSX: AA0402FR-073K09L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 3.16 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004217
Mã NSX: AA0402FR-073K16L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 3.24 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004218
Mã NSX: AA0402FR-073K24L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 3.32 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004219
Mã NSX: AA0402FR-073K32L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 3.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004220
Mã NSX: AA0402FR-073K3L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 3.48 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004221
Mã NSX: AA0402FR-073K48L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 3.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004222
Mã NSX: AA0402FR-073K4L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 3.57 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004223
Mã NSX: AA0402FR-073K57L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 3.65 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004224
Mã NSX: AA0402FR-073K65L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 3.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004225
Mã NSX: AA0402FR-073K6L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 3.74 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004226
Mã NSX: AA0402FR-073K74L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 3.83 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004227
Mã NSX: AA0402FR-073K83L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 3.92 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004228
Mã NSX: AA0402FR-073K92L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 3.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004229
Mã NSX: AA0402FR-073K9L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004230
Mã NSX: AA0402FR-073KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 402 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004231
Mã NSX: AA0402FR-07402KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 402 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004232
Mã NSX: AA0402FR-07402RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 40.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004233
Mã NSX: AA0402FR-0740K2L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 40.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004234
Mã NSX: AA0402FR-0740R2L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 412 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004235
Mã NSX: AA0402FR-07412KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124