Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 2,501-2,520 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 56 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004316
Mã NSX: AA0402FR-0756KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 56.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004317
Mã NSX: AA0402FR-0756R2L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 56 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004318
Mã NSX: AA0402FR-0756RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 576 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004319
Mã NSX: AA0402FR-07576KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 576 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004320
Mã NSX: AA0402FR-07576RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 57.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004321
Mã NSX: AA0402FR-0757K6L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 57.6 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004322
Mã NSX: AA0402FR-0757R6L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 590 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004323
Mã NSX: AA0402FR-07590KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 590 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004324
Mã NSX: AA0402FR-07590RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 59 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004325
Mã NSX: AA0402FR-0759KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 59 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004326
Mã NSX: AA0402FR-0759RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 5.11 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004327
Mã NSX: AA0402FR-075K11L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 5.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004328
Mã NSX: AA0402FR-075K1L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 5.23 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004329
Mã NSX: AA0402FR-075K23L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 5.36 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004330
Mã NSX: AA0402FR-075K36L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 5.49 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004331
Mã NSX: AA0402FR-075K49L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 5.62 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004332
Mã NSX: AA0402FR-075K62L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 5.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004333
Mã NSX: AA0402FR-075K6L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 5.76 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004334
Mã NSX: AA0402FR-075K76L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 5.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004335
Mã NSX: AA0402FR-075K9L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124