Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1-5 trong số 5 mục.
Điện Trở Cắm 1 kOhm ±5% 0.167W, 1/6W
Mã Tranzi: TZ-00083759
Mã NSX: CFR-12JR-52-1K

Số lượng / Giá

Điện Trở Cắm 1 kOhm ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00083762
Mã NSX: MFR-25FRF52-1K

Số lượng / Giá

Điện Trở Cắm 499 Ohm ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00083763
Mã NSX: MFR-25FRF52-499R

Số lượng / Giá

Điện Trở Cắm 1 MOhm ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00083764
Mã NSX: MFR-25FRF52-1M

Số lượng / Giá
10 + 10
10 + 10
10 + 10
10 + 10

Điện Trở Cắm 4.99 kOhm ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00083765
Mã NSX: MFR-25FRF52-4K99

Số lượng / Giá
50 + 6
50 + 6
50 + 6
50 + 6
50 + 6
50 + 6