Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 261-280 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 8.2 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000523
Mã NSX: RC0402JR-078K2L

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 6.8 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000525
Mã NSX: RC0402JR-076K8L

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 39 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000527
Mã NSX: RC0402JR-0739RL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 560 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000529
Mã NSX: RC0402JR-07560KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 510 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000531
Mã NSX: RC0402JR-07510KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 510 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000533
Mã NSX: RC0402JR-07510RL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 680 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000535
Mã NSX: RC0402JR-07680RL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 240 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000537
Mã NSX: RC0402JR-07240RL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 560 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000539
Mã NSX: RC0402JR-07560RL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 3 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000541
Mã NSX: RC0402JR-073KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 30 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000543
Mã NSX: RC0402JR-0730KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 1.2 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000545
Mã NSX: RC0402JR-071K2L

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 27 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000547
Mã NSX: RC0402JR-0727KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 330 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000549
Mã NSX: RC0402JR-07330KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 24 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000551
Mã NSX: RC0402JR-0724KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 91 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000553
Mã NSX: RC0402JR-0791RL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 20 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000555
Mã NSX: RC0402JR-0720KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 150 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000557
Mã NSX: RC0402JR-07150KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 3.9 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000559
Mã NSX: RC0402JR-073K9L

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 51 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000561
Mã NSX: RC0402JR-0751KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34