Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 281-300 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 200 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000563
Mã NSX: RC0402JR-07200KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 15 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000565
Mã NSX: RC0402JR-0715RL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 12 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000567
Mã NSX: RC0402JR-0712KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 2 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000569
Mã NSX: RC0402JR-072ML

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 10 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000571
Mã NSX: RC0402JR-0710ML

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 39 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000573
Mã NSX: RC0402JR-0739KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 68 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000575
Mã NSX: RC0402JR-0768RL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 7.5 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000577
Mã NSX: RC0402JR-077K5L

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 820 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000579
Mã NSX: RC0402JR-07820RL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 180 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000581
Mã NSX: RC0402JR-07180KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 56 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000583
Mã NSX: RC0402JR-0756KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 30 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000585
Mã NSX: RC0402JR-0730RL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 11 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000587
Mã NSX: RC0402JR-0711KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 120 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000589
Mã NSX: RC0402JR-07120KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 18 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000591
Mã NSX: RC0402JR-0718KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 300 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000593
Mã NSX: RC0402JR-07300KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 680 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000595
Mã NSX: RC0402JR-07680KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 3 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000597
Mã NSX: RC0402JR-073ML

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 220 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000599
Mã NSX: RC0402JR-07220KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 5.6 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000601
Mã NSX: RC0402JR-075K6L

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34