Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 301-320 trong số 1,000 mục.
Điện trở dán 5.6 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000601
Mã NSX: RC0402JR-075K6L

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 82 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000603
Mã NSX: RC0402JR-0782KL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 110 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000605
Mã NSX: RC0402JR-07110RL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 4.7 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000607
Mã NSX: RC0402JR-074M7L

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 2.4 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000609
Mã NSX: RC0402JR-072K4L

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 110 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000611
Mã NSX: RC0402JR-07110KL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 18 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000613
Mã NSX: RC0402JR-0718RL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 6.2 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000615
Mã NSX: RC0402JR-076K2L

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 24 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000617
Mã NSX: RC0402JR-0724RL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 1.5 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000619
Mã NSX: RC0402JR-071M5L

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 130 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000621
Mã NSX: RC0402JR-07130KL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 820 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000623
Mã NSX: RC0402JR-07820KL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 390 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000625
Mã NSX: RC0402JR-07390KL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 130 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000627
Mã NSX: RC0402JR-07130RL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 1.6 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000629
Mã NSX: RC0402JR-071K6L

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 270 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000631
Mã NSX: RC0402JR-07270KL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 160 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000633
Mã NSX: RC0402JR-07160RL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 43 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000635
Mã NSX: RC0402JR-0743KL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 5.6 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000637
Mã NSX: RC0402JR-075M6L

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 4.3 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000639
Mã NSX: RC0402JR-074K3L

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33