Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 321-340 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 1.2 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000643
Mã NSX: RC0402JR-071M2L

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 430 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000645
Mã NSX: RC0402JR-07430RL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 62 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000647
Mã NSX: RC0402JR-0762RL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 1.1 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000649
Mã NSX: RC0402JR-071K1L

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 240 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000651
Mã NSX: RC0402JR-07240KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 62 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000653
Mã NSX: RC0402JR-0762KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 16 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000655
Mã NSX: RC0402JR-0716KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 36 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000657
Mã NSX: RC0402JR-0736RL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 620 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000659
Mã NSX: RC0402JR-07620RL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 13 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000661
Mã NSX: RC0402JR-0713KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 160 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000663
Mã NSX: RC0402JR-07160KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 1.3 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000665
Mã NSX: RC0402JR-071K3L

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 6.2 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000667
Mã NSX: RC0402JR-076M2L

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 2.4 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000669
Mã NSX: RC0402JR-072M4L

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 360 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000671
Mã NSX: RC0402JR-07360RL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 91 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000673
Mã NSX: RC0402JR-0791KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 3.9 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000675
Mã NSX: RC0402JR-073M9L

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 562 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000677
Mã NSX: RC0402FR-07562KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 5.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000679
Mã NSX: RC0402FR-075K9L

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 16.9 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000681
Mã NSX: RC0402FR-0716R9L

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34