Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 401-420 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 18 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000803
Mã NSX: RC0402FR-0718KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 51 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000805
Mã NSX: RC0402FR-0751KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 68 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000807
Mã NSX: RC0402FR-0768KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 8.06 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000809
Mã NSX: RC0402FR-078K06L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 4.02 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000811
Mã NSX: RC0402FR-074K02L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 120 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000813
Mã NSX: RC0402FR-07120KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 680 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000815
Mã NSX: RC0402FR-07680RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 75 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000817
Mã NSX: RC0402FR-0775KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 33.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000819
Mã NSX: RC0402FR-0733K2L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 249 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000821
Mã NSX: RC0402FR-07249KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 39 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000823
Mã NSX: RC0402FR-0739KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 61.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000825
Mã NSX: RC0402FR-0761K9L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 23.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000827
Mã NSX: RC0402FR-0723K2L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 24 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000829
Mã NSX: RC0402FR-0724KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 137 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000831
Mã NSX: RC0402FR-07137KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 56.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000833
Mã NSX: RC0402FR-0756K2L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 330 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000835
Mã NSX: RC0402FR-07330KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 15.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000837
Mã NSX: RC0402FR-0715K4L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 60.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000839
Mã NSX: RC0402FR-0760K4L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 510 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000841
Mã NSX: RC0402FR-07510RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44