Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 421-440 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 17.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000843
Mã NSX: RC0402FR-0717K4L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 12.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000845
Mã NSX: RC0402FR-0712K4L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 3.32 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000847
Mã NSX: RC0402FR-073K32L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 21.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000849
Mã NSX: RC0402FR-0721K5L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 2.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000851
Mã NSX: RC0402FR-072K4L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 130 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000853
Mã NSX: RC0402FR-07130KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 560 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000855
Mã NSX: RC0402FR-07560RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 5.62 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000857
Mã NSX: RC0402FR-075K62L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 6.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000859
Mã NSX: RC0402FR-076K2L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 15 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000861
Mã NSX: RC0402FR-0715RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 160 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000863
Mã NSX: RC0402FR-07160KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 84.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000865
Mã NSX: RC0402FR-0784K5L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 1.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000867
Mã NSX: RC0402FR-071K3L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 180 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000869
Mã NSX: RC0402FR-07180RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 43.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000871
Mã NSX: RC0402FR-0743K2L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 110 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000873
Mã NSX: RC0402FR-07110KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 240 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000875
Mã NSX: RC0402FR-07240KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 402 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000877
Mã NSX: RC0402FR-07402RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 130 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000879
Mã NSX: RC0402FR-07130RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 22.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000881
Mã NSX: RC0402FR-0722K1L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44