Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 441-460 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 3.01 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000883
Mã NSX: RC0402FR-073K01L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 3.57 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000885
Mã NSX: RC0402FR-073K57L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 187 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000887
Mã NSX: RC0402FR-07187KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 301 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000889
Mã NSX: RC0402FR-07301RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 750 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000891
Mã NSX: RC0402FR-07750RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 62 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000893
Mã NSX: RC0402FR-0762KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 220 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000895
Mã NSX: RC0402FR-07220KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 4.53 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000897
Mã NSX: RC0402FR-074K53L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 13.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000899
Mã NSX: RC0402FR-0713K3L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 113 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000901
Mã NSX: RC0402FR-07113KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 59 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000903
Mã NSX: RC0402FR-0759KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 4.64 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000905
Mã NSX: RC0402FR-074K64L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 13 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000907
Mã NSX: RC0402FR-0713KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 80.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000909
Mã NSX: RC0402FR-0780K6L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 121 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000911
Mã NSX: RC0402FR-07121RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 8.25 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000913
Mã NSX: RC0402FR-078K25L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 11.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000915
Mã NSX: RC0402FR-0711K8L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 27.4 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000917
Mã NSX: RC0402FR-0727R4L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 68 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000919
Mã NSX: RC0402FR-0768RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 249 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000921
Mã NSX: RC0402FR-07249RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44