Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 461-480 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 63.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000923
Mã NSX: RC0402FR-0763K4L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 162 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000925
Mã NSX: RC0402FR-07162KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 261 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000927
Mã NSX: RC0402FR-07261KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 510 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000929
Mã NSX: RC0402FR-07510KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 3.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000931
Mã NSX: RC0402FR-073K4L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 41.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000933
Mã NSX: RC0402FR-0741K2L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 5.11 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000935
Mã NSX: RC0402FR-075K11L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 16.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000937
Mã NSX: RC0402FR-0716K9L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 35.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000939
Mã NSX: RC0402FR-0735K7L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 12.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000941
Mã NSX: RC0402FR-0712K7L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 44.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000943
Mã NSX: RC0402FR-0744K2L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 14 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000945
Mã NSX: RC0402FR-0714KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 32.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000947
Mã NSX: RC0402FR-0732K4L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 453 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000949
Mã NSX: RC0402FR-07453KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 4.87 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000951
Mã NSX: RC0402FR-074K87L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 68.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000953
Mã NSX: RC0402FR-0768K1L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 390 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000955
Mã NSX: RC0402FR-07390RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 26.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000957
Mã NSX: RC0402FR-0726K1L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 300 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000959
Mã NSX: RC0402FR-07300KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 560 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000961
Mã NSX: RC0402FR-07560KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44