Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 481-500 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 3.16 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000963
Mã NSX: RC0402FR-073K16L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 8.87 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000965
Mã NSX: RC0402FR-078K87L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 10.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000967
Mã NSX: RC0402FR-0710K2L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 12 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000969
Mã NSX: RC0402FR-0712RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 280 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000971
Mã NSX: RC0402FR-07280KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 2.74 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000973
Mã NSX: RC0402FR-072K74L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 43 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000975
Mã NSX: RC0402FR-0743KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 750 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000977
Mã NSX: RC0402FR-07750KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 3.65 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000979
Mã NSX: RC0402FR-073K65L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 17.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000981
Mã NSX: RC0402FR-0717K8L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 6.65 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000983
Mã NSX: RC0402FR-076K65L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 9.09 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000985
Mã NSX: RC0402FR-079K09L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 121 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000987
Mã NSX: RC0402FR-07121KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 348 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000989
Mã NSX: RC0402FR-07348RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 52.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000991
Mã NSX: RC0402FR-0752K3L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 64.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000993
Mã NSX: RC0402FR-0764K9L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 2.61 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000995
Mã NSX: RC0402FR-072K61L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 4.22 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000997
Mã NSX: RC0402FR-074K22L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 1.24 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000999
Mã NSX: RC0402FR-071K24L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 18.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001001
Mã NSX: RC0402FR-0718K2L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44