Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 501-520 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 243 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001003
Mã NSX: RC0402FR-07243KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 9.76 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001005
Mã NSX: RC0402FR-079K76L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 10.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001007
Mã NSX: RC0402FR-0710K7L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 430 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001009
Mã NSX: RC0402FR-07430RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 2.67 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001011
Mã NSX: RC0402FR-072K67L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 107 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001013
Mã NSX: RC0402FR-07107KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 147 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001015
Mã NSX: RC0402FR-07147KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 1.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001017
Mã NSX: RC0402FR-071K4L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 316 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001019
Mã NSX: RC0402FR-07316KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 6.34 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001021
Mã NSX: RC0402FR-076K34L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 21 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001023
Mã NSX: RC0402FR-0721KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 4.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001025
Mã NSX: RC0402FR-074K3L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 46.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001027
Mã NSX: RC0402FR-0746K4L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 91 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001029
Mã NSX: RC0402FR-0791KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 6.98 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001031
Mã NSX: RC0402FR-076K98L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 5.49 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001033
Mã NSX: RC0402FR-075K49L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 1.65 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001035
Mã NSX: RC0402FR-071K65L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 348 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001037
Mã NSX: RC0402FR-07348KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 66.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001039
Mã NSX: RC0402FR-0766K5L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 604 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001041
Mã NSX: RC0402FR-07604RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44