Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 521-540 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 16 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001043
Mã NSX: RC0402FR-0716KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 88.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001045
Mã NSX: RC0402FR-0788K7L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 1.69 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001047
Mã NSX: RC0402FR-071K69L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 42.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001049
Mã NSX: RC0402FR-0742K2L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 53.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001051
Mã NSX: RC0402FR-0753K6L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 36 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001053
Mã NSX: RC0402FR-0736KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 2.37 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001055
Mã NSX: RC0402FR-072K37L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 14.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001057
Mã NSX: RC0402FR-0714K7L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 30.1 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001059
Mã NSX: RC0402FR-0730R1L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 270 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001061
Mã NSX: RC0402FR-07270RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 34.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001063
Mã NSX: RC0402FR-0734K8L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 115 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001065
Mã NSX: RC0402FR-07115KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 26.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001067
Mã NSX: RC0402FR-0726K7L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 182 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001069
Mã NSX: RC0402FR-07182KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 232 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001071
Mã NSX: RC0402FR-07232RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 390 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001073
Mã NSX: RC0402FR-07390KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 68.1 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001075
Mã NSX: RC0402FR-0768R1L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 78.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001077
Mã NSX: RC0402FR-0778K7L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 27.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001079
Mã NSX: RC0402FR-0727K4L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 30.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001081
Mã NSX: RC0402FR-0730K9L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44