Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 541-560 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 9.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001083
Mã NSX: RC0402FR-079K1L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 34 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001085
Mã NSX: RC0402FR-0734KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 140 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001087
Mã NSX: RC0402FR-07140RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 165 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001089
Mã NSX: RC0402FR-07165KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 475 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001091
Mã NSX: RC0402FR-07475KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 681 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001093
Mã NSX: RC0402FR-07681RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 18.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001095
Mã NSX: RC0402FR-0718K7L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 110 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001097
Mã NSX: RC0402FR-07110RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 182 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001099
Mã NSX: RC0402FR-07182RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 324 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001101
Mã NSX: RC0402FR-07324KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 7.32 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001103
Mã NSX: RC0402FR-077K32L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 301 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001105
Mã NSX: RC0402FR-07301KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 48.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001107
Mã NSX: RC0402FR-0748K7L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 69.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001109
Mã NSX: RC0402FR-0769K8L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 226 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001111
Mã NSX: RC0402FR-07226KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 2.15 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001113
Mã NSX: RC0402FR-072K15L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 31.6 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001115
Mã NSX: RC0402FR-0731R6L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 45.3 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001117
Mã NSX: RC0402FR-0745R3L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 5.23 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001119
Mã NSX: RC0402FR-075K23L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 16.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001121
Mã NSX: RC0402FR-0716K2L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44