Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 561-580 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 169 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001123
Mã NSX: RC0402FR-07169KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 2.32 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001125
Mã NSX: RC0402FR-072K32L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 360 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001127
Mã NSX: RC0402FR-07360KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 29.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001129
Mã NSX: RC0402FR-0729K4L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 1.18 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001131
Mã NSX: RC0402FR-071K18L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 39.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001133
Mã NSX: RC0402FR-0739K2L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 274 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001135
Mã NSX: RC0402FR-07274KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 274 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001137
Mã NSX: RC0402FR-07274RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 43.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001139
Mã NSX: RC0402FR-0743R2L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 4.32 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001141
Mã NSX: RC0402FR-074K32L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 511 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001143
Mã NSX: RC0402FR-07511KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 619 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001145
Mã NSX: RC0402FR-07619RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 11.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001147
Mã NSX: RC0402FR-0711K5L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 549 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001149
Mã NSX: RC0402FR-07549RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 118 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001151
Mã NSX: RC0402FR-07118KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 19.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001153
Mã NSX: RC0402FR-0719K6L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 402 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001155
Mã NSX: RC0402FR-07402KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 562 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001157
Mã NSX: RC0402FR-07562RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 15.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001159
Mã NSX: RC0402FR-0715K8L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 261 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001161
Mã NSX: RC0402FR-07261RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44