Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 581-600 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 1.82 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001163
Mã NSX: RC0402FR-071K82L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 5.76 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001165
Mã NSX: RC0402FR-075K76L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 124 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001167
Mã NSX: RC0402FR-07124KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 3.09 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001169
Mã NSX: RC0402FR-073K09L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 340 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001171
Mã NSX: RC0402FR-07340KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 11.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001173
Mã NSX: RC0402FR-0711K3L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 332 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001175
Mã NSX: RC0402FR-07332KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 37.4 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001177
Mã NSX: RC0402FR-0737R4L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 105 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001179
Mã NSX: RC0402FR-07105KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 174 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001181
Mã NSX: RC0402FR-07174KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 2.55 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001183
Mã NSX: RC0402FR-072K55L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 37.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001185
Mã NSX: RC0402FR-0737K4L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 442 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001187
Mã NSX: RC0402FR-07442RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 18 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001189
Mã NSX: RC0402FR-0718RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 3.24 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001191
Mã NSX: RC0402FR-073K24L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 73.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001193
Mã NSX: RC0402FR-0773K2L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 620 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001195
Mã NSX: RC0402FR-07620KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 357 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001197
Mã NSX: RC0402FR-07357RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 1.21 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001199
Mã NSX: RC0402FR-071K21L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 511 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001201
Mã NSX: RC0402FR-07511RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44