Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 601-620 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 196 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001203
Mã NSX: RC0402FR-07196KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 154 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001205
Mã NSX: RC0402FR-07154KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 22.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001207
Mã NSX: RC0402FR-0722K6L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 28.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001209
Mã NSX: RC0402FR-0728K7L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 432 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001211
Mã NSX: RC0402FR-07432RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 576 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001213
Mã NSX: RC0402FR-07576RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 57.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001215
Mã NSX: RC0402FR-0757K6L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 1.96 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001217
Mã NSX: RC0402FR-071K96L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 9.53 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001219
Mã NSX: RC0402FR-079K53L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 133 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001221
Mã NSX: RC0402FR-07133KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 169 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001223
Mã NSX: RC0402FR-07169RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 24.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001225
Mã NSX: RC0402FR-0724K3L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 732 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001227
Mã NSX: RC0402FR-07732RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 124 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001229
Mã NSX: RC0402FR-07124RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 178 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001231
Mã NSX: RC0402FR-07178KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 2.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001233
Mã NSX: RC0402FR-072K8L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 698 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001235
Mã NSX: RC0402FR-07698RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 44.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001237
Mã NSX: RC0402FR-0744R2L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 30 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001239
Mã NSX: RC0402FR-0730RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 2.26 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001241
Mã NSX: RC0402FR-072K26L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44