Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 641-660 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 38.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001283
Mã NSX: RC0402FR-0738K3L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 16.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001285
Mã NSX: RC0402FR-0716K5L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 191 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001287
Mã NSX: RC0402FR-07191KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 1.15 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001289
Mã NSX: RC0402FR-071K15L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 2.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001291
Mã NSX: RC0402FR-072K1L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 7.15 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001293
Mã NSX: RC0402FR-077K15L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 909 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001295
Mã NSX: RC0402FR-07909RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 82.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001297
Mã NSX: RC0402FR-0782K5L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 787 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001299
Mã NSX: RC0402FR-07787RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 442 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001301
Mã NSX: RC0402FR-07442KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 1.33 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001303
Mã NSX: RC0402FR-071K33L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 165 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001305
Mã NSX: RC0402FR-07165RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 287 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001307
Mã NSX: RC0402FR-07287KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 383 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001309
Mã NSX: RC0402FR-07383KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 133 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001311
Mã NSX: RC0402FR-07133RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 1.05 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001313
Mã NSX: RC0402FR-071K05L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 1.43 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001315
Mã NSX: RC0402FR-071K43L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 255 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001317
Mã NSX: RC0402FR-07255KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 294 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001319
Mã NSX: RC0402FR-07294RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 8.45 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001321
Mã NSX: RC0402FR-078K45L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44