Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 661-680 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 487 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001323
Mã NSX: RC0402FR-07487KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 590 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001325
Mã NSX: RC0402FR-07590KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 62 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001327
Mã NSX: RC0402FR-0762RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 1.37 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001329
Mã NSX: RC0402FR-071K37L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 36.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001331
Mã NSX: RC0402FR-0736K5L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 374 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001333
Mã NSX: RC0402FR-07374RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 768 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001335
Mã NSX: RC0402FR-07768KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 1.27 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001337
Mã NSX: RC0402FR-071K27L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 10.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001339
Mã NSX: RC0402FR-0710K5L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 1.13 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001341
Mã NSX: RC0402FR-071K13L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 1.47 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001343
Mã NSX: RC0402FR-071K47L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 2.94 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001345
Mã NSX: RC0402FR-072K94L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 46.4 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001347
Mã NSX: RC0402FR-0746R4L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 4.42 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001349
Mã NSX: RC0402FR-074K42L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 102 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001351
Mã NSX: RC0402FR-07102KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 357 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001353
Mã NSX: RC0402FR-07357KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 412 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001355
Mã NSX: RC0402FR-07412KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 715 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001357
Mã NSX: RC0402FR-07715RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 158 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001359
Mã NSX: RC0402FR-07158RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 267 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001361
Mã NSX: RC0402FR-07267KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44