Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 681-700 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 7.68 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001363
Mã NSX: RC0402FR-077K68L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 523 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001365
Mã NSX: RC0402FR-07523RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 76.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001367
Mã NSX: RC0402FR-0776K8L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 160 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001369
Mã NSX: RC0402FR-07160RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 56.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001371
Mã NSX: RC0402FR-0756R2L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 237 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001373
Mã NSX: RC0402FR-07237KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 523 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001375
Mã NSX: RC0402FR-07523KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 432 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001377
Mã NSX: RC0402FR-07432KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 634 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001379
Mã NSX: RC0402FR-07634RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 80.6 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001381
Mã NSX: RC0402FR-0780R6L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 6.19 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001383
Mã NSX: RC0402FR-076K19L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 143 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001385
Mã NSX: RC0402FR-07143KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 215 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001387
Mã NSX: RC0402FR-07215RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 24 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001389
Mã NSX: RC0402FR-0724RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 2.05 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001391
Mã NSX: RC0402FR-072K05L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 316 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001393
Mã NSX: RC0402FR-07316RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 365 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001395
Mã NSX: RC0402FR-07365RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 422 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001397
Mã NSX: RC0402FR-07422RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 536 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001399
Mã NSX: RC0402FR-07536KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 576 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001401
Mã NSX: RC0402FR-07576KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44