Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 701-720 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 820 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001403
Mã NSX: RC0402FR-07820KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 806 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001405
Mã NSX: RC0402FR-07806KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 910 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001407
Mã NSX: RC0402FR-07910RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 39.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001409
Mã NSX: RC0402FR-0739R2L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 267 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001411
Mã NSX: RC0402FR-07267RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 2.87 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001413
Mã NSX: RC0402FR-072K87L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 309 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001415
Mã NSX: RC0402FR-07309KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 392 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001417
Mã NSX: RC0402FR-07392RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 3.48 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001419
Mã NSX: RC0402FR-073K48L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 698 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001421
Mã NSX: RC0402FR-07698KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 806 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001423
Mã NSX: RC0402FR-07806RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 976 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001425
Mã NSX: RC0402FR-07976KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 1.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001427
Mã NSX: RC0402FR-071K1L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 3.74 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001429
Mã NSX: RC0402FR-073K74L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 105 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001431
Mã NSX: RC0402FR-07105RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 536 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001433
Mã NSX: RC0402FR-07536RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 59 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001435
Mã NSX: RC0402FR-0759RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 845 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001437
Mã NSX: RC0402FR-07845KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 95.3 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001439
Mã NSX: RC0402FR-0795R3L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 127 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001441
Mã NSX: RC0402FR-07127KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44