Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 721-740 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 26.1 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001443
Mã NSX: RC0402FR-0726R1L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 232 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001445
Mã NSX: RC0402FR-07232KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 2.43 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001447
Mã NSX: RC0402FR-072K43L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 392 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001449
Mã NSX: RC0402FR-07392KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 464 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001451
Mã NSX: RC0402FR-07464KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 768 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001453
Mã NSX: RC0402FR-07768RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 86.6 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001455
Mã NSX: RC0402FR-0786R6L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 280 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001457
Mã NSX: RC0402FR-07280RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 5.36 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001459
Mã NSX: RC0402FR-075K36L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 620 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001461
Mã NSX: RC0402FR-07620RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 7.87 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001463
Mã NSX: RC0402FR-077K87L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 95.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001465
Mã NSX: RC0402FR-0795K3L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 22.6 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001467
Mã NSX: RC0402FR-0722R6L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 54.9 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001469
Mã NSX: RC0402FR-0754R9L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 665 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001471
Mã NSX: RC0402FR-07665KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 422 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001473
Mã NSX: RC0402FR-07422KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 866 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001475
Mã NSX: RC0402FR-07866RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 909 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001477
Mã NSX: RC0402FR-07909KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 113 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001479
Mã NSX: RC0402FR-07113RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 18.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001481
Mã NSX: RC0402FR-0718R2L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44