Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 741-760 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 21.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001483
Mã NSX: RC0402FR-0721R5L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 237 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001485
Mã NSX: RC0402FR-07237RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 825 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001487
Mã NSX: RC0402FR-07825KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 158 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001489
Mã NSX: RC0402FR-07158KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 1.87 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001491
Mã NSX: RC0402FR-071K87L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 365 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001493
Mã NSX: RC0402FR-07365KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 453 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001495
Mã NSX: RC0402FR-07453RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 549 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001497
Mã NSX: RC0402FR-07549KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 866 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001499
Mã NSX: RC0402FR-07866KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 191 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001501
Mã NSX: RC0402FR-07191RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 665 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001503
Mã NSX: RC0402FR-07665RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 84.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001505
Mã NSX: RC0402FR-0784R5L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 931 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001507
Mã NSX: RC0402FR-07931RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 464 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001509
Mã NSX: RC0402FR-07464RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 61.9 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001511
Mã NSX: RC0402FR-0761R9L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 1.62 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001513
Mã NSX: RC0402FR-071K62L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 590 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001515
Mã NSX: RC0402FR-07590RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 604 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001517
Mã NSX: RC0402FR-07604KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 953 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001519
Mã NSX: RC0402FR-07953RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 97.6 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001521
Mã NSX: RC0402FR-0797R6L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44