Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 761-780 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 36.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001523
Mã NSX: RC0402FR-0736R5L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 976 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001525
Mã NSX: RC0402FR-07976RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 1.02 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001527
Mã NSX: RC0402FR-071K02L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 294 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001529
Mã NSX: RC0402FR-07294KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 787 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001531
Mã NSX: RC0402FR-07787KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 11.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001533
Mã NSX: RC0402FR-0711R5L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 162 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001535
Mã NSX: RC0402FR-07162RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 16 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001537
Mã NSX: RC0402FR-0716RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 340 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001539
Mã NSX: RC0402FR-07340RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 13 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001541
Mã NSX: RC0402FR-0713RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 90.9 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001543
Mã NSX: RC0402FR-0790R9L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 10.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001545
Mã NSX: RC0402FR-0710R2L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 127 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001547
Mã NSX: RC0402FR-07127RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 226 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001549
Mã NSX: RC0402FR-07226RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 13.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001551
Mã NSX: RC0402FR-0713K7L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 3.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001553
Mã NSX: RC0402FR-073K6L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 102 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001555
Mã NSX: RC0402FR-07102RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 115 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001557
Mã NSX: RC0402FR-07115RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 1.54 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001559
Mã NSX: RC0402FR-071K54L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 34.8 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001561
Mã NSX: RC0402FR-0734R8L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44