Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 61-80 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 49.9 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000123
Mã NSX: RT0402FRE0749R9L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 100 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000125
Mã NSX: RT0402FRE07100RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 806 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000127
Mã NSX: RT0402FRE07806RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 10 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000129
Mã NSX: AT0402FRE0710KL

Số lượng / Giá
1 + 400
100 + 398
1,000 + 396
5,000 + 395
10,000 + 394
1 + 400
100 + 398
1,000 + 396
5,000 + 395
10,000 + 394

Điện trở dán 10 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000131
Mã NSX: RT0402DRE0710KL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 49.9 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000133
Mã NSX: RT0402DRE0749R9L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 1 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000135
Mã NSX: RT0402DRE071KL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 3.2 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000137
Mã NSX: RT0402DRE073K2L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 100 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000139
Mã NSX: RT0402DRE07100RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 470 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000141
Mã NSX: RT0402DRE07470RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 4.7 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000143
Mã NSX: RT0402DRE074K7L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 33 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000145
Mã NSX: RT0402DRE0733RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 100 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000147
Mã NSX: RT0402DRE07100KL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 39.7 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000149
Mã NSX: RT0402DRE0739K7L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 10 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000151
Mã NSX: RT0402DRE0710RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 120 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000153
Mã NSX: RT0402DRE07120KL

Số lượng / Giá
1 + 690
100 + 688
1,000 + 686
5,000 + 685
10,000 + 684
1 + 690
100 + 688
1,000 + 686
5,000 + 685
10,000 + 684

Điện trở dán 1 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000155
Mã NSX: RT0402DRD071KL

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 10 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000157
Mã NSX: RT0402DRD0710KL

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 20 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000159
Mã NSX: RT0402DRD0720KL

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 2 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000161
Mã NSX: RT0402DRD072KL

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764