Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 781-800 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 887 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001563
Mã NSX: RC0402FR-07887KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 147 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001565
Mã NSX: RC0402FR-07147RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 174 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001567
Mã NSX: RC0402FR-07174RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 196 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001569
Mã NSX: RC0402FR-07196RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 205 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001571
Mã NSX: RC0402FR-07205RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 412 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001573
Mã NSX: RC0402FR-07412RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 649 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001575
Mã NSX: RC0402FR-07649KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 82.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001577
Mã NSX: RC0402FR-0782R5L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 11 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001579
Mã NSX: RC0402FR-0711RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 1.58 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001581
Mã NSX: RC0402FR-071K58L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 324 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001583
Mã NSX: RC0402FR-07324RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 383 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001585
Mã NSX: RC0402FR-07383RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 63.4 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001587
Mã NSX: RC0402FR-0763R4L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 887 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001589
Mã NSX: RC0402FR-07887RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 374 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001591
Mã NSX: RC0402FR-07374KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 73.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001593
Mã NSX: RC0402FR-0773R2L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 243 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001595
Mã NSX: RC0402FR-07243RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 3.6 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001597
Mã NSX: RC0402FR-073M6L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 1.07 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001599
Mã NSX: RC0402FR-071K07L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 287 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001601
Mã NSX: RC0402FR-07287RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44