Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 801-820 trong số 1,000 mục.
Điện trở dán 287 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001601
Mã NSX: RC0402FR-07287RL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 619 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001603
Mã NSX: RC0402FR-07619KL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 634 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001605
Mã NSX: RC0402FR-07634KL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 97.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001607
Mã NSX: RC0402FR-0797K6L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 309 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001609
Mã NSX: RC0402FR-07309RL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 64.9 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001611
Mã NSX: RC0402FR-0764R9L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 910 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001613
Mã NSX: RC0402FR-07910KL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 30.9 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001615
Mã NSX: RC0402FR-0730R9L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 35.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001617
Mã NSX: RC0402FR-0735R7L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 66.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001619
Mã NSX: RC0402FR-0766R5L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 69.8 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001621
Mã NSX: RC0402FR-0769R8L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 715 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001623
Mã NSX: RC0402FR-07715KL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 14 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001625
Mã NSX: RC0402FR-0714RL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 205 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001627
Mã NSX: RC0402FR-07205KL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 3.83 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001629
Mã NSX: RC0402FR-073K83L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 187 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001631
Mã NSX: RC0402FR-07187RL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 26.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001633
Mã NSX: RC0402FR-0726R7L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 57.6 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001635
Mã NSX: RC0402FR-0757R6L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 28 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001637
Mã NSX: RC0402FR-0728RL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 107 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001639
Mã NSX: RC0402FR-07107RL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39