Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 821-840 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 34 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001643
Mã NSX: RC0402FR-0734RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 681 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001645
Mã NSX: RC0402FR-07681KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 931 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001647
Mã NSX: RC0402FR-07931KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 16.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001649
Mã NSX: RC0402FR-0716R2L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 23.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001651
Mã NSX: RC0402FR-0723R7L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 28.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001653
Mã NSX: RC0402FR-0728R7L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 154 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001655
Mã NSX: RC0402FR-07154RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 487 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001657
Mã NSX: RC0402FR-07487RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 17.8 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001659
Mã NSX: RC0402FR-0717R8L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 732 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001661
Mã NSX: RC0402FR-07732KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 20 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001663
Mã NSX: AC0402JR-0720KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 1.5 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001665
Mã NSX: RC0402JR-071R5L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 10 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001667
Mã NSX: AC0402JR-0710KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 47 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001668
Mã NSX: AC0402JR-0747KL

Số lượng / Giá
1 + 2,400
100 + 2,398
1,000 + 2,396
5,000 + 2,395
10,000 + 2,394
1 + 2,400
100 + 2,398
1,000 + 2,396
5,000 + 2,395
10,000 + 2,394

Điện trở dán 1 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001669
Mã NSX: AC0402JR-071KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 1 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001671
Mã NSX: AC0402JR-071ML

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 1.5 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001673
Mã NSX: AC0402JR-071K5L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 22 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001675
Mã NSX: AC0402JR-0722RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 330 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001677
Mã NSX: AC0402JR-07330RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 33 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001679
Mã NSX: AC0402JR-0733RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44