Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 841-860 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 470 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001681
Mã NSX: AC0402JR-07470RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 2.2 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001683
Mã NSX: AC0402JR-072K2L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 10 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001685
Mã NSX: AC0402JR-0710ML

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 220 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001687
Mã NSX: AC0402JR-07220RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 120 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001689
Mã NSX: AC0402JR-07120RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 2.7 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001691
Mã NSX: AC0402JR-072K7L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 499 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001693
Mã NSX: AC0402FR-07499RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 68 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001695
Mã NSX: AC0402FR-0768RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 392 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001697
Mã NSX: AC0402FR-07392KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 1 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001699
Mã NSX: RC0402JR-071RL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 4.7 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001701
Mã NSX: RC0402JR-074R7L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 2.2 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001703
Mã NSX: RC0402JR-072R2L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 5.6 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001705
Mã NSX: RC0402JR-075R6L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 5.1 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001707
Mã NSX: RC0402JR-075R1L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 2 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001709
Mã NSX: RC0402JR-072RL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 3.3 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001711
Mã NSX: RC0402JR-073R3L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 8.2 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001713
Mã NSX: RC0402JR-078R2L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 3.9 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001715
Mã NSX: RC0402JR-073R9L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 7.5 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001717
Mã NSX: RC0402JR-077R5L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 3 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001719
Mã NSX: RC0402JR-073RL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54