Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 861-880 trong số 1,000 mục.
Điện trở dán 3 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001719
Mã NSX: RC0402JR-073RL

Số lượng / Giá
50 + 53
100 + 51
1,000 + 48
10,000 + 46
10,000 + 46
50 + 53
100 + 51
1,000 + 48
10,000 + 46
10,000 + 46

Điện trở dán 4.3 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001721
Mã NSX: RC0402JR-074R3L

Số lượng / Giá
50 + 53
100 + 51
1,000 + 48
10,000 + 46
10,000 + 46
50 + 53
100 + 51
1,000 + 48
10,000 + 46
10,000 + 46

Điện trở dán 10 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001723
Mã NSX: AC0402FR-0710KL

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53

Điện trở dán 1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001725
Mã NSX: AC0402FR-071KL

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53

Điện trở dán 100 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001727
Mã NSX: AC0402FR-07100RL

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53

Điện trở dán 100 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001729
Mã NSX: AC0402FR-07100KL

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53

Điện trở dán 30 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001731
Mã NSX: AC0402FR-0730KL

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53

Điện trở dán 33 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001733
Mã NSX: AC0402FR-0733RL

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53

Điện trở dán 47 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001735
Mã NSX: AC0402FR-0747KL

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53

Điện trở dán 2.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001737
Mã NSX: AC0402FR-072K2L

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53

Điện trở dán 4.99 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001739
Mã NSX: AC0402FR-074K99L

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53

Điện trở dán 1 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001741
Mã NSX: AC0402FR-071ML

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53

Điện trở dán 20 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001743
Mã NSX: AC0402FR-0720KL

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53

Điện trở dán 4.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001745
Mã NSX: AC0402FR-074K7L

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53

Điện trở dán 22 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001747
Mã NSX: AC0402FR-0722KL

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53

Điện trở dán 49.9 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001749
Mã NSX: AC0402FR-0749R9L

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53

Điện trở dán 3.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001751
Mã NSX: AC0402FR-073K3L

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53

Điện trở dán 220 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001753
Mã NSX: AC0402FR-07220RL

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53

Điện trở dán 15 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001755
Mã NSX: AC0402FR-0715KL

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53

Điện trở dán 49.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001757
Mã NSX: AC0402FR-0749K9L

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53