Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 881-900 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 22 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001761
Mã NSX: AC0402FR-0722RL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 330 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001763
Mã NSX: AC0402FR-07330RL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 51 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001765
Mã NSX: AC0402FR-0751RL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 180 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001767
Mã NSX: AC0402FR-07180KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 12 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001769
Mã NSX: AC0402FR-0712KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 33 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001771
Mã NSX: AC0402FR-0733KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 1.5 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001773
Mã NSX: AC0402FR-071M5L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 1.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001775
Mã NSX: AC0402FR-071K5L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 200 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001777
Mã NSX: AC0402FR-07200KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 51 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001779
Mã NSX: AC0402FR-0751KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 68 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001781
Mã NSX: AC0402FR-0768KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 7.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001783
Mã NSX: AC0402FR-077K5L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 2.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001785
Mã NSX: AC0402FR-072K4L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001787
Mã NSX: AC0402FR-072KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 43 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001789
Mã NSX: AC0402FR-0743RL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 22.1 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001791
Mã NSX: AC0402FR-0722R1L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 27 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001793
Mã NSX: AC0402FR-0727KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 6.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001795
Mã NSX: AC0402FR-076K2L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 1.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001797
Mã NSX: AC0402FR-071K2L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 150 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001799
Mã NSX: AC0402FR-07150KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54