Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 921-940 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 40.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001841
Mã NSX: AC0402FR-0740K2L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 470 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001843
Mã NSX: AC0402FR-07470KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 110 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001845
Mã NSX: AC0402FR-07110KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 2.21 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001847
Mã NSX: AC0402FR-072K21L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 680 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001849
Mã NSX: AC0402FR-07680KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 82 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001851
Mã NSX: AC0402FR-0782KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 8.06 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001853
Mã NSX: AC0402FR-078K06L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 220 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001855
Mã NSX: AC0402FR-07220KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 270 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001857
Mã NSX: AC0402FR-07270KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 24.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001859
Mã NSX: AC0402FR-0724K9L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 24 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001861
Mã NSX: AC0402FR-0724KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 3.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001863
Mã NSX: AC0402FR-073K9L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 82 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001865
Mã NSX: AC0402FR-0782RL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 27 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001867
Mã NSX: AC0402FR-0727RL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 31.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001869
Mã NSX: AC0402FR-0731K6L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 45.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001871
Mã NSX: AC0402FR-0745K3L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 6.04 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001873
Mã NSX: AC0402FR-076K04L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 105 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001875
Mã NSX: AC0402FR-07105KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 36.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001877
Mã NSX: AC0402FR-0736K5L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 11 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001879
Mã NSX: AC0402FR-0711KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54