Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 941-960 trong số 1,000 mục.
Điện trở dán 11 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001879
Mã NSX: AC0402FR-0711KL

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53

Điện trở dán 6.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001881
Mã NSX: AC0402FR-076K8L

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53

Điện trở dán 8.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001883
Mã NSX: AC0402FR-078K2L

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53

Điện trở dán 140 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001885
Mã NSX: AC0402FR-07140KL

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53

Điện trở dán 475 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001887
Mã NSX: AC0402FR-07475RL

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53

Điện trở dán 80.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001889
Mã NSX: AC0402FR-0780K6L

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53

Điện trở dán 16.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001891
Mã NSX: AC0402FR-0716K9L

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53

Điện trở dán 20 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001893
Mã NSX: AC0402FR-0720RL

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53

Điện trở dán 22.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001895
Mã NSX: AC0402FR-0722K1L

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53

Điện trở dán 330 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001897
Mã NSX: AC0402FR-07330KL

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53

Điện trở dán 33.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001899
Mã NSX: AC0402FR-0733R2L

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53

Điện trở dán 10.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001901
Mã NSX: AC0402FR-0710K2L

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53

Điện trở dán 1.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001903
Mã NSX: AC0402FR-071K1L

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53

Điện trở dán 2.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001905
Mã NSX: AC0402FR-072K1L

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53

Điện trở dán 4.32 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001907
Mã NSX: AC0402FR-074K32L

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53

Điện trở dán 68.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001909
Mã NSX: AC0402FR-0768K1L

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53

Điện trở dán 169 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001911
Mã NSX: AC0402FR-07169KL

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53

Điện trở dán 604 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001913
Mã NSX: AC0402FR-07604KL

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53

Điện trở dán 39.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001915
Mã NSX: AC0402FR-0739K2L

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53

Điện trở dán 120 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001917
Mã NSX: AC0402FR-07120RL

Số lượng / Giá
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53
50 + 60
100 + 58
1,000 + 55
10,000 + 53
10,000 + 53