Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 961-980 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 12.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001921
Mã NSX: AC0402FR-0712K7L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 133 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001923
Mã NSX: AC0402FR-07133KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 13.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001925
Mã NSX: AC0402FR-0713K3L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 16 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001927
Mã NSX: AC0402FR-0716KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 33.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001929
Mã NSX: AC0402FR-0733K2L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 41.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001931
Mã NSX: AC0402FR-0741K2L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 60.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001933
Mã NSX: AC0402FR-0760K4L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 1.1 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001935
Mã NSX: AC0402FR-071M1L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 1.2 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001937
Mã NSX: AC0402FR-071M2L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 750 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001939
Mã NSX: AC0402FR-07750KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 33 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001941
Mã NSX: RC0402JR-0733RP

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 10 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001943
Mã NSX: AC0402JR-0710RL

Số lượng / Giá
1 + 70
100 + 68
1,000 + 66
5,000 + 65
10,000 + 64
1 + 70
100 + 68
1,000 + 66
5,000 + 65
10,000 + 64

Điện trở dán 1 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001945
Mã NSX: AC0402JR-071RL

Số lượng / Giá
1 + 70
100 + 68
1,000 + 66
5,000 + 65
10,000 + 64
1 + 70
100 + 68
1,000 + 66
5,000 + 65
10,000 + 64

Điện trở dán 2.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001947
Mã NSX: RC0402FR-072R2L

Số lượng / Giá
1 + 70
100 + 68
1,000 + 66
5,000 + 65
10,000 + 64
1 + 70
100 + 68
1,000 + 66
5,000 + 65
10,000 + 64

Điện trở dán 4.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001949
Mã NSX: RC0402FR-074R7L

Số lượng / Giá
1 + 70
100 + 68
1,000 + 66
5,000 + 65
10,000 + 64
1 + 70
100 + 68
1,000 + 66
5,000 + 65
10,000 + 64

Điện trở dán 3.3 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001951
Mã NSX: RC0402FR-073R3L

Số lượng / Giá
1 + 70
100 + 68
1,000 + 66
5,000 + 65
10,000 + 64
1 + 70
100 + 68
1,000 + 66
5,000 + 65
10,000 + 64

Điện trở dán 5.1 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001953
Mã NSX: RC0402FR-075R1L

Số lượng / Giá
1 + 70
100 + 68
1,000 + 66
5,000 + 65
10,000 + 64
1 + 70
100 + 68
1,000 + 66
5,000 + 65
10,000 + 64

Điện trở dán 2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001955
Mã NSX: RC0402FR-072RL

Số lượng / Giá
1 + 70
100 + 68
1,000 + 66
5,000 + 65
10,000 + 64
1 + 70
100 + 68
1,000 + 66
5,000 + 65
10,000 + 64

Điện trở dán 1.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001957
Mã NSX: RC0402FR-071R5L

Số lượng / Giá
1 + 70
100 + 68
1,000 + 66
5,000 + 65
10,000 + 64
1 + 70
100 + 68
1,000 + 66
5,000 + 65
10,000 + 64

Điện trở dán 1 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001959
Mã NSX: RC0402JR-071KP

Số lượng / Giá
1 + 70
100 + 68
1,000 + 66
5,000 + 65
10,000 + 64
1 + 70
100 + 68
1,000 + 66
5,000 + 65
10,000 + 64