Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 81-100 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 49.9 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000163
Mã NSX: RT0402DRD0749R9L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 1.5 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000165
Mã NSX: RT0402DRD071K5L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 24.9 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000167
Mã NSX: RT0402DRD0724R9L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 47 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000169
Mã NSX: RT0402DRD0747KL

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 4.99 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000171
Mã NSX: RT0402DRD074K99L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 100 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000173
Mã NSX: RT0402DRD07100KL

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 100 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000175
Mã NSX: RT0402DRD07100RL

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 15 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000177
Mã NSX: RT0402DRD0715KL

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 10 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000179
Mã NSX: RT0402BRE0710KL

Số lượng / Giá
1 + 1,060
100 + 1,058
1,000 + 1,056
5,000 + 1,055
10,000 + 1,054
1 + 1,060
100 + 1,058
1,000 + 1,056
5,000 + 1,055
10,000 + 1,054

Điện trở dán 240 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000181
Mã NSX: RT0402BRE07240RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 100 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000183
Mã NSX: RT0402BRE07100KL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 2.21 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000185
Mã NSX: RT0402BRE072K21L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 11.5 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000187
Mã NSX: RT0402BRE0711K5L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000189
Mã NSX: RT0402BRE072KL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 100 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000191
Mã NSX: RT0402BRE07100RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 4.02 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000193
Mã NSX: RT0402BRE074K02L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 22 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000195
Mã NSX: RT0402BRE0722KL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 30 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000197
Mã NSX: RT0402BRE0730KL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 49.9 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000199
Mã NSX: RT0402BRE0749K9L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 4.75 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000201
Mã NSX: RT0402BRE074K75L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064